Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Hoe werkt VGGNet

Adviesgesprek

Nadat het onderzoek is afgerond, heeft u een adviesgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met u, uw familie/begeleider en één of twee behandelaren van VGGNet.
In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek met u besproken. U hoort wat het advies van VGGNet is. Dat kan behandeling bij VGGNet zijn; soms verwijzen we naar een andere zorgverlener.

Als u zich kunt vinden in het advies om behandeling bij VGGNet te volgen, stellen we een behandelplan op. In dit plan staat aan welke behandeldoelen we gaan werken en hoe.
Uw huisarts ontvangt na het adviesgesprek een brief, en wordt tussentijds ook op de hoogte gehouden van uw behandeling.


sluiten