VGGNet > Hoe werkt VGGNet

In onderstaand schema ziet u welke stappen u doorloopt als u door VGGNet wordt geholpen. Als u op een van de 6 stappen klikt, krijgt u meer informatie.

  1. Aanmelding
  2. Intakegesprek
  3. Onderzoek
  4. Adviesgesprek
  5. Behandeling en evaluatie
  6. Eindgesprek

Nieuwe hulpvraag
Bij een nieuwe hulpvraag kunt u uiteraard weer een beroep doen op VGGNet.
Als deze vraag binnen een jaar na afsluiting van het behandelcontact komt, dan moet u of uw verwijzer uw vraag schriftelijk stellen in een brief aan VGGNet.
Als het contact langer dan een jaar geleden afgesloten is, dan dient het aanmeldingsformulier opnieuw ingevuld te worden, en komt u in aanmerking voor een nieuw intakegesprek.

Uw dossier
Van elke patiënt hebben wij een (digitaal) dossier. Hierin staan enkele administratieve gegevens, uw behandelplan en verslagen van vrijwel elke stap in uw behandeling.
U mag uw dossier zelf inzien. U kunt uw behandelaar hiernaar vragen.
Alleen met uw schriftelijke toestemming kan de behandelaar gegevens over uw behandeling verstrekken aan anderen.
Uw huisarts en de verwijzende hulpverlener ontvangen regelmatig rapportage over de voortgang van uw behandeling bij VGGNet.