Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Hulp van VGGNet

Ervaringsverhaal Kliniek (1)

Henk en Gerda
Onze dochter werd in 2012 opgenomen bij VGGNet in Warnsveld. We hadden aanvankelijk weerstand om haar naar Warnsveld te laten gaan. Onze dochter verbleef toen namelijk al dertien maanden op een algemene gesloten afdeling voor volwassenen en er was geen enkele vooruitgang geboekt. De laatste drie weken van deze opname verbleef ze in de separeer. Zij wilde niet meer verder met dit leven.
Na een kennismakingsgesprek met enkele medewerkers van VGGNet en een aantal bezoekjes en gesprekken met de psychiater daar, besloten we het toch te proberen: we hadden namelijk niets meer te verliezen. Ze werd geplaatst op de afdeling Diagnostiek en Behandeling.

Samenwerking team en familie
Al na 24 uur bleek dat zij stabiliseerde en weer aandacht kreeg voor haar omgeving. Ze moest nog wel wennen, maar het bleek dat ze goed met de verandering om kon gaan.
Wat vooraf ging aan deze snelle ontwikkeling is het volgende: de psychiater heeft een aantal keren contact gezocht met ons en gevraagd wat het team vooral wél en wat zij vooral niét moesten doen om onze dochter te stabiliseren. Het team is serieus met deze informatie aan de slag gegaan.
Wat opviel (en nieuw voor ons was), was de manier waarop er gekeken werd naar het belang van de patiënt en niet of de procedures tot achter de komma werden gevolgd. Zij werd niet voortdurend belast met ingewikkelde gesprekken en afspraken. Daar raakt zij van in de war en ieder gesprek roept bij haar vele vragen op.
De structuur en de duidelijkheid die geboden werden, wierpen hun vruchten af.
Wat ons het meest ontroerde was de manier waarop het team omging met de patiënten. Met zoveel zorg en liefde. Wanneer wij onze dochter na een nacht logeren weer terugbrachten, stond er altijd iemand klaar die haar met open armen ontving en een schouderklop of een knuffel gaf. Dit deed ons erg goed. Het werd daardoor voor ons makkelijker om haar achter te laten. Het voelde veilig.
Op de momenten dat er iets onduidelijk was voor onze dochter, belde ze naar huis. Wij koppelden dat dan meteen terug naar de afdeling. Hier werd direct op gereageerd en alle onrust werd bij haar weggenomen.

Begeleiding naar een nieuwe woonvorm
Al snel herstelde onze dochter zo ver dat er gezocht kon worden naar een geschikte woonvorm.
Ook dit was een kwestie van goede samenwerking tussen de ouders, de orthopedagoog en de maatschappelijk werker. Dankzij een goede interne communicatie konden de verpleegkundigen dit proces goed volgen en die ontwikkeling ook delen met onze dochter.
Er is veel aandacht besteed aan het vertrek en de verhuizing. Afspraken die gemaakt zijn door de begeleiding/ verpleegkundigen en onze dochter over een bezoek aan de nieuwe woonvorm, zijn nagekomen. Echt geweldig.

Verbeterpunten
Er zijn een paar punten waar we minder tevreden over zijn.
Ten eerste het eet- en snoeppatroon op de afdeling. Het grote aantal mensen met een extreem overgewicht was voor ons een grote schok. Het betrof overigens niet alleen patiënten. In een paar maanden tijd kwam onze dochter 7 kilo aan, ondanks het feit dat zij dagelijks een half uur op de hometrainer zat. Toch deden wel enkele begeleiders vreselijk hun best om dit overgewicht terug te dringen. Wij hopen dat het team dat gezamenlijk op gaat pakken.
Een ander punt is het volgende: het wonen in een beschermde of kleinschalige woonvoorziening gaat altijd gepaard met een ‘verplichte’ dagbesteding. De dagactiviteiten binnen VGGNet worden wat ons betreft té vrijblijvend aangeboden. Ook hier is structuur en duidelijkheid belangrijk.
De onduidelijkheid kan tot teveel druk in de eerste weken van de nieuwe situatie leiden, met daarbij het risico van een terugval.

Reactie team VGGNet:

“De verbeterpunten, het eet- en snoeppatroon en de dagbesteding, hebben wij, verpleegkundig en behandelteam VGGNet, omgezet naar acties.

Wat betreft het eet- en snoeppatroon: er wordt nu meer aandacht besteed aan een gezond leefpatroon. Zo wordt er een training ‘Gezonde Gewoonten’ aangeboden aan patiënten en zijn verpleegkundigen zich meer bewust van hun voorbeeldfunctie. Er is een aandachtsfunctionaris aangewezen die zich specialiseert in een gezonde levensstijl. Hierbij wordt samengewerkt met Amarum, specialistisch centrum voor eetstoornissen (onderdeel van GGNet).
Wat betreft de dagbesteding: er wordt nu bij de intake benoemd dat er van patiënten wordt verwacht dat ze een programma volgen, dit programma is individueel en afgestemd op de patiënt. Niet alleen dagbesteding, maar ook het volgen van trainingen en therapieën, zijn opgenomen in een individueel programma.”


sluiten