Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Hulp van VGGNet

Ervaringsverhaal Polikliniek (1)

Hans (42)
Ik ben bij VGGNet terecht gekomen nadat ik eerst bij een psycholoog gesprekken had en hij aangaf dat hij mij niet verder kon helpen. Hij gaf aan dat ik beter naar VGGNet kon gaan. Eerst wilde ik dit niet, vanwege de vooroordelen die ik had. Ik dacht dat het een plek was waar alleen heel zieke mensen kwamen, dat ik dan opgenomen moest worden en dat je dan iets crimineels gedaan moest hebben. Dat bleek allemaal niet waar en ik ben uiteindelijk toch voor een intakegesprek bij VGGNet geweest. Achteraf ben ik erg blij dat ik dit wel gedaan heb.
Ik kwam bij VGGNet omdat ik graag meer zelfvertrouwen wilde hebben, ik wilde leren om met mensen om te gaan en had moeite om mijn gevoel te uiten. Ik bleef in mijn eigen kringetje, werd steeds stiller en eenzamer, ik was bang om mijn gezin en vrienden te verliezen en wilde graag aan mijzelf werken. Ik wilde er alles voor doen om mij weer beter te gaan voelen.

Allerlei vormen van hulp
Nadat ik een intakegesprek had gehad, heb ik verschillende manieren van hulp gekregen vanuit VGGNet. Ik heb gesprekken met een psychiater, die mij ook medicatie heeft voorgeschreven. Ik heb deelgenomen aan een groepstraining, ik heb individuele gesprekken gehad met een sociaal pedagogisch hulpverlener die mij ondersteuning gaf bij het invullen van mijn vrije tijd en mij een steuntje in de rug gaf wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld bij het verder opbouwen van mijn zelfvertrouwen. Op dit moment sta ik nog op de wachtlijst voor een nieuwe groepstraining, de assertiviteitstraining.

Goed geholpen
De medicijnen die de psychiater mij heeft voorgeschreven, hebben mij erg goed gedaan. Zij zorgen ervoor dat ik mij prettiger voel. De training die ik heb gevolgd heeft mij erg veel geholpen. Ik heb hier gezien dat ik niet de enige ben met problemen en ik heb geleerd om mij te uiten in een groep, mijn verhaal te durven vertellen.
De gesprekken met de sociaal pedagogisch hulpverlener helpen mij om mijn zelfvertrouwen te vergroten, mijn invulling van de vrije tijd te verbeteren en het helpt mij om keuzes te durven maken.

Minder begeleiding
Wanneer ik mijn vrije tijd heb ingevuld met sporten, ik de nieuwe groepstraining heb gevolgd en de medicatie blijft doen wat hij tot nu toe heeft gedaan, denk ik dat ik daarna met minder begeleiding kan vanuit VGGNet. Misschien alleen nog medicatiecontrole.

Positief veranderd
Ik heb gemerkt dat de vooroordelen die ik had, niet klopten en ben erg blij met de hulp die ik vanuit VGGNet gekregen heb. Ik ben rustiger geworden, heb meer zelfvertrouwen gekregen en voel me stukken prettiger in groepen en durf ook mee te praten in groepen. Mijn familie en vrienden geven aan dat ik positief veranderd ben en dat is prettig te horen, dat doet je goed.


sluiten