Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Hulp van VGGNet

Onderzoek

Kennismaking en onderzoek
In het eerste contact dat u met een behandelaar van VGGNet heeft, worden uw hulpvraag en de reden van uw aanmelding besproken.
Er kan u gevraagd worden om mee te werken aan verder onderzoek. Onderzoek is soms nodig om te begrijpen wat er precies met u aan de hand is en welke behandeling het beste bij u past.
Voorbeelden van onderzoek zijn:
•   psychodiagnostisch onderzoek 
•   psychiatrisch onderzoek
•   ontwikkelingsonderzoek
•   systeemonderzoek 
•   medicijnen en uw gezondheid
Welk onderzoek we gaan doen, wordt bepaald in overleg met u en uw familie of begeleiders.

Adviesgesprek
Als de onderzoeken klaar zijn, heeft u een adviesgesprek. Dit gesprek vindt plaats met u, uw familie/ begeleider en één of twee medewerkers van het team van VGGNet.
In dit gesprek worden de resultaten uit het onderzoek met u besproken. U krijgt dan ook een behandeladvies. Als u zich kunt vinden in dit advies, stellen we een behandelplan op. In dit plan staat aan welke behandeldoelen we gaan werken en hoe.
En dan gaan we van start met de behandeling!


sluiten