Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Hulp van VGGNet

Voor familie

Voor familie
Medewerkers van VGGNet hebben veel aandacht voor naastbetrokkenen. Met naastbetrokkenen bedoelen wij naast familie ook bijvoorbeeld een vriend of buurvrouw die dicht bij de patiënt staat.
Naastbetrokkenen worden actief betrokken in de behandeling. Al bij de start van de behandeling wordt u voor het intakegesprek uitgenodigd. Ook tijdens de verdere behandeling wordt er met u samengewerkt.
De behandelcoördinator of persoonlijk begeleider vult met u de familiekaart in. Hierop kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de behandeling én wanneer en hoe u op de hoogte wilt worden gehouden.
De Kliniek VGGNet (opname) organiseert af en toe themabijeenkomsten voor naastbetrokkenen, waarin lotgenotencontact en informatie-uitwisseling centraal staat.

Ondersteuning voor familie
Een behandeling voor psychische problemen treft niet alleen de patiënt. De zorgen over uw familielid en wat de behandeling of opname met ú doet, kunnen voor spanningen zorgen. Bij u als partner of ouders, maar ook bij eventuele kinderen of broer(s) en zus(sen).
Heeft u naast de contacten op de afdeling behoefte aan een steuntje in de rug? Dan kunt u bij onze collega’s van GGNet Preventie terecht. Zij hebben speciale cursussen, informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken voor u als naastbetrokkene.
Klik hier voor het aanbod.

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid (zie folder 'Aandacht voor familie - GGNet is er ook voor u!' - pdf, oktober 2018)

Familievertrouwenspersoon
Bent u als familielid niet tevreden over de behandeling, de wijze waarop met u wordt omgegaan of andere zaken? En komt u er met de behandelaar niet uit? Dan kan de onafhankelijk Familievertrouwenspersoon mogelijk helpen.
De Familievertrouwenspersoon is bereikbaar van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 06 - 2133 9707. U kunt ook contact opnemen met de Landelijke hulplijn voor familieleden: 0900 - 333 22 22 (10ct./min. tijdens kantooruren).

Folder
VGGNet heeft een speciale folder voor naastbetrokkenen. Klik hier om de pdf te openen.

Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u ze uiteraard stellen tijdens uw contact met de behandelaar of persoonlijk begeleider. Zij kunnen u dan de weg wijzen. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat in Warnsveld, via telefoonnummer: 088-933 1582. 


sluiten