VGGNet > Hulp van VGGNet > Wie kan hier terecht?

Bij VGGNet behandelen en begeleiden we volwassenen vanaf 18 jaar die psychiatrische problemen hebben en een licht verstandelijke beperking.


Mensen met een licht verstandelijke beperking:
•   hebben moeite met leren; denken en leren anders of minder snel
     dan leeftijdsgenoten;
•   kunnen zich minder goed aanpassen aan de omgeving;
•   hebben deze beperking al vanaf jonge leeftijd.
Om vast te stellen of iemand een verstandelijke beperking heeft, neemt men vaak een intelligentietest af. Het IQ van de mensen die bij VGGNet aangemeld kunnen worden, ligt tussen de 50 en 85.

Woonsituatie
De woonsituatie van patiënten die bij VGGNet komen, kan verschillend zijn. Sommigen wonen zelfstandig (al of niet met begeleiding) of samen met hun partner en/of kinderen. Weer anderen wonen bij hun ouders of in een speciale woonvoorziening.

Familie
Familie, de partner of andere mensen uit de omgeving van de patiënt zijn belangrijk bij de behandeling. Zij kunnen worden betrokken bij de behandeling als de patiënt daar toestemming voor geeft. Samen zoeken we naar manieren om zo goed mogelijk met de problemen om te gaan. Dit doen we door psycho-educatie (voorlichting), advies en behandeling te geven.

Met welke problemen kun je bij ons terecht?

Mensen kunnen overbelast raken door moeilijkheden in hun leven. Vaak hebben deze te maken met ingrijpende gebeurtenissen. De problemen kunnen zich op verschillende gebieden voordoen. Enkele voorbeelden zijn:
•   problemen op uw werk
•   veranderingen in uw woonsituatie
•   het verlies van dierbaren
•   nare ervaringen (in uw jeugd)
•   problemen in het omgaan met de mensen om u heen
•   problemen in het omgaan met de beperking

Probleemervaringen kunnen zich uiten in bepaalde klachten. U kunt denken aan
•   u voelt zich somber en u heeft nergens zin in
•   u denkt negatief over uzelf
•   u voelt zich erg gespannen
•   u bent erg druk in uw hoofd
•   u bent snel boos
•   u bent bang
•   u heeft nare dromen of gedachten

Ook als u andere psychiatrische klachten heeft, kunt u bij ons terecht. 
Wij helpen u graag bij VGGNet.