Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Hulp van VGGNet

Wie werken er?

De teams van polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek bestaan uit verschillende soorten medewerkers. Medewerkers van VGGNet zijn deskundig op verschillende gebieden.
Op onderstaande functienamen kunt u klikken om te kijken wat deze medewerker doet:

• arts 
• psychiater
• (gz-)psycholoog/ orthopedagoog
• sociaal psychiatrisch verpleegkundige
• maatschappelijk werker
• psychodiagnostisch werker
• systeemtherapeut
• verpleegkundige
• groepsbegeleider
• activiteitenbegeleider
• creatief therapeut
• muziektherapeut
• psychomotorisch therapeut
• aanmeldfunctionaris
• opnamecoördinator
• secretaresse

sluiten