Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Hulp van VGGNet

Verpleegkundige (kliniek)

De verpleegkundige steunt en begeleidt u tijdens uw verblijf in de kliniek. Hij of zij zorgt voor rust en veiligheid op de afdeling. De verpleegkundige kijkt ook goed naar wat u doet en hoe u dingen doet. 
In de kliniek zijn verpleegkundigen de oren en ogen van de behandelaar, zodat u zo goed mogelijk geholpen wordt.
Nadat u de kliniek verlaten heeft, komt de verpleegkundige – als u dit wilt en wanneer uw behandelaar dit nodig vindt – nog een keer bij u op bezoek voor nazorg.

Persoonlijk Begeleider (kliniek)
 
Kort nadat u bent opgenomen in de kliniek van VGGNet, krijgt u een persoonlijk begeleider (PB-er). Deze verpleegkundige onderhoudt de contacten met uw partner, familieleden, behandelaars en andere naastbetrokkenen. 
Ook zorgt hij of zij voor een verpleegplan. Dit is het plan waarin uw doelen voor de opname staan beschreven. Samen met uw PB-er gaat u aan het werk om uw doelen te behalen. Gemiddeld één keer in de week heeft u een gesprek over hoe het met u gaat, over uw doelen en eventuele zorgen en vragen die u hebt.


sluiten