VGGNet > Hulp van VGGNet

De teams van polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek bestaan uit verschillende soorten medewerkers. Medewerkers van VGGNet zijn deskundig op verschillende gebieden.
Op onderstaande functienamen kunt u klikken om te kijken wat deze medewerker doet:

• arts 
• psychiater
• (gz-)psycholoog/ orthopedagoog
• sociaal psychiatrisch verpleegkundige
• maatschappelijk werker
• psychodiagnostisch werker
• systeemtherapeut
• verpleegkundige
• groepsbegeleider
• activiteitenbegeleider
• creatief therapeut
• muziektherapeut
• psychomotorisch therapeut
• aanmeldfunctionaris
• opnamecoördinator
• secretaresse