Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Meer over VGGNet

Familieraad

De Familieraad komt op voor de belangen van familieleden en andere naastbetrokkenen van patiënten van GGNet. We willen onze stem laten horen binnen alle geledingen van GGNet, meedenken én meepraten over beleid en zorgverlening. Daarnaast bieden wij elkaar ondersteuning.
•  Wat doe je als iemand in je naaste omgeving wordt getroffen door
    een psychiatrische aandoening?
•  Hoe ga je om met iemand die psychiatrische problemen heeft?
•  Hoe voer je overleg met een psychotherapeut, psychiater of met andere
    hulpverleners?
Wij geven daarover voorlichting, organiseren trainings- en zelfhulpactiviteiten en houden bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen.

GGNet dicht familie een belangrijke rol toe. Dat is logisch, want u kent uw familielid als geen ander. Vaak bent u de enige constante factor in het leven van de patiënt. Een actieve familieraad is van essentieel belang om die rol optimaal tot zijn recht te laten komen. Bovendien is het voor familieleden nuttig én prettig om onderling contact te hebben en elkaar een hart onder de riem te kunnen steken. De Familieraad schept daarvoor de gelegenheid.

Contact
Heeft u vragen, wilt u advies? Neemt u dan contact op met de Familieraad.

Familieraad GGNet
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon secretaris: 088-933 3150
E-mail: familieraad@ggnet.nl


sluiten