VGGNet > Meer over VGGNet > Rechten en klachten

Opkomen voor belangen
Er zijn onafhankelijke raden die zich inzetten voor de gezamenlijke belangen/rechten van patiënten of familieleden van GGNet en diens onderdelen (ook VGGNet). De Cliëntenraad doet dit voor patiënten en de Familieraad voor familieleden. Deze raden laten hun stem horen en praten en denken mee over het beleid van GGNet. 

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten!
Veel patiënten hebben een prettig contact met onze hulpverleners. Maar soms kan het verkeerd gaan. Hebt u problemen met uw behandelaar? Maak het bespreekbaar. Daar zijn verschillende manieren voor.
Over klagen kunt u meer lezen in onze folder
'Een klacht over GGNet? Blijf er niet mee zitten' (pdf, juni 2015)

• u kunt voor advies en bijstand terecht bij de Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP);
• u hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Klachtenfunctionaris. Lees hier meer over op deze webpagina van ggnet.nl.