VGGNet > Meer over VGGNet > Rechten en klachten

Opkomen voor belangen
Er zijn onafhankelijke raden die zich inzetten voor de gezamenlijke belangen/rechten van patiënten of familieleden van GGNet en diens onderdelen (ook VGGNet). De Cliëntenraad doet dit voor patiënten en de Familieraad voor familieleden. Deze raden laten hun stem horen en praten en denken mee over het beleid van GGNet. 

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten!
Veel patiënten hebben een prettig contact met onze hulpverleners. Maar soms kan het verkeerd gaan. Hebt u problemen met uw behandelaar? Maak het bespreekbaar. Daar zijn verschillende manieren voor.

• u kunt voor advies en bijstand terecht bij de Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP);
• over klagen kunt u meer lezen op deze pagina van ggnet.nl.