Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Over VGGNet

Missie en visie

Mensen krijgen psychiatrische problemen vaak door de wisselwerking met hun omgeving. Bij mensen met een verstandelijke beperking werkt dit anders dan bij mensen met een normale begaafdheid.
Bij VGGNet richten we ons op het herkennen van de psychiatrische problemen, én het beïnvloeden van de wisselwerking tussen patiënt en omgeving. Doel is het sterker maken van de patiënt en zijn of haar omgeving.

We spreken patiënten aan op hun mogelijkheden. We leggen de nadruk op wat iemand kán in plaats van wat hij níet kan. Uiteraard houden we rekening met beperkingen.
Ouders, familie en anderen uit de directe omgeving (werk en vrienden) van de patiënt, worden bij de behandeling betrokken. En soms ook hulpverleners van andere instellingen. We geven hen voorlichting over psychiatrische problemen, en advies om er zo goed mogelijk mee om te gaan.
Ook bieden we consultatie en advies en verzorgen we bijscholing voor professionals van andere zorginstellingen.


sluiten