Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Over VGGNet

Wie kan hier terecht?

Bij VGGNet behandelen en begeleiden we volwassenen vanaf 18 jaar die psychiatrische problemen hebben en een licht verstandelijke beperking.
Mensen met een licht verstandelijke beperking:
•   hebben moeite met leren; denken en leren anders of minder snel
     dan leeftijdsgenoten;
•   kunnen zich minder goed aanpassen aan de omgeving;
•   hebben deze beperking al vanaf jonge leeftijd.
Om vast te stellen of iemand een verstandelijke beperking heeft, neemt men vaak een intelligentietest af. Het IQ van de mensen die bij VGGNet aangemeld kunnen worden, ligt tussen de 50 en 85.

Woonsituatie
De woonsituatie van patiënten die bij VGGNet komen, kan verschillend zijn. Sommigen wonen zelfstandig (al of niet met begeleiding) of samen met hun partner en/of kinderen. Weer anderen wonen bij hun ouders of in een speciale woonvoorziening.

Familie
Familie, de partner of andere mensen uit de omgeving van de patiënt zijn belangrijk bij de behandeling. Zij kunnen worden betrokken bij de behandeling als de patiënt daar toestemming voor geeft. Samen zoeken we naar manieren om zo goed mogelijk met de problemen om te gaan. Dit doen we door psycho-educatie (voorlichting), advies en behandeling te geven.


sluiten