Familie en naasten

Bent u naaste van iemand die een psychisch probleem heeft, of bent u op een andere manier betrokken bij iemand die bij ons wordt behandeld of bij ons is opgenomen? Dan komt er veel op u af, soms nadat u al een lange periode van moeilijkheden kent. Dat geldt voor u als u partner bent, maar ook voor kinderen of andere familieleden, of direct betrokkenen als vrienden of buren. U kunt uw familielid of naaste tot grote steun zijn, maar soms hebt u zelf een steuntje in de rug nodig. U maakt zich misschien zorgen, twijfelt of u het wel goed doet of wilt misschien gewoon uw verhaal kwijt. Ook voor u biedt GGNet verschillende mogelijkheden tot ondersteuning.

Familie en behandeling

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. GGNet vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken wordt bij de behandeling van uw familielid. U kunt dan ook een waardevolle bijdrage leveren tijdens de behandeling, verzorging of begeleiding. 

Bekijk hier de folder 'Aandacht voor familie - GGNet is er ook voor u!',met informatie voor familieleden en directbetrokkenen van patiënten, inclusief de Richtlijn Familiebeleid GGNet.

Oma praat met kleindochter

Behoefte aan ondersteuning

Misschien krijgt u van uw omgeving al voldoende ondersteuning om met deze moeilijke situatie om te gaan, maar het kan ook zijn dat u nog behoefte hebt aan andere ondersteuning. Hoe gaat u om met uw eigen gevoelens die samenhangen met de psychische problemen van uw naaste? U kunt te maken krijgen met gevoelens van verdriet, onmacht, schuld, schaamte, boosheid en/of onzekerheid over de toekomst. 

Familie samen op de bank

Ons aanbod

Omdat de zorg voor familie binnen GGNet belangrijk is, is er een uitgebreid ondersteuningsaanbod voor familieleden. Het aanbod is zowel voor kinderen als volwassenen (partners, ouders, broer/zus, volwassen kinderen en andere betrokkenen). We willen hiermee voorkomen dat u als partner, ouder of kind te veel belast raakt.

Bekijk ons aanbod eens om te zien of er een cursus is die u verder kan helpen:

“Contacten met familie opnieuw opbouwen vind ik erg belangrijk. Bij mijn eigen herstel is mijn familie namelijk erg belangrijk voor mij geweest.”

Dienst Geestelijke Verzorging

Een indringende ervaring kan het leven van u en uw familielid op zijn kop zetten. U kunt een beroep doen op onze medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging voor al uw levens- en geloofsvragen.

Man en vrouw met bal

Familie Vertrouwenspersoon

Bent u als familie niet tevreden over de behandeling of de manier waarop met u wordt omgegaan? Of hebt u moeite met andere zaken en komt u er met de behandelaar niet uit? Dan kan de Familie Vertrouwenspersoon mogelijk helpen. De Familie Vertrouwenspersoon is bereikbaar van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 088-933 1181.

Moeder en dochter met & teken

Familieraad

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.

Opa en oma op bankje in de tuin

Websites Landelijke Familieorganisaties

Familie- en cliëntenorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten om informatie over de ziekte te geven en uit te wisselen. Daarnaast bieden ze vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. De informatie die u hieronder vindt, gaat over verschillende familieorganisaties en activiteiten. Deze organisaties horen niet bij GGNet, maar kunnen voor u misschien wel wat betekenen:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met allerlei diagnoses:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met een bepaalde psychiatrische ziekte:

  • Balans. Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
  • Ypsilon. Vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Organisaties die zich richten op de familie én het zieke familielid samen:

  • VMDB. Vereniging voor Manisch depressieven en betrokkenen.
  • NVA. Nederlandse vereniging voor autisme.
“Mijn familie en een paar goede vrienden. Vooral het feit dat ze er gewoon waren en zijn. Ze hebben me niet laten vallen ondanks dat ik echt moeilijk ben geweest. Ik deed het niet expres: het bleek na de diagnose echt iets te zijn en daar was ik best opgelucht over.”

Overige nuttige websites

  • www.kopopouders.nl: Online opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische en/of verslavingsproblemen.
  • www.113.nl: Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is een land te krijgen waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.
  • www.mezzo.nl: Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste (mantelzorg).
  • www.luisterlijn.nl: Telefonische hulpdienst met professioneel opgeleide vrijwilligers, is 24 uur per dag bereikbaar voor een luisterend oor.
Twee vrouwen voor een huis dat te huur is