Direct naar:

Over VGGNet

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met een ernstige psychiatrische stoornis die zwakbegaafd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben. Wij behandelen patiënten met een complexe zorgvraag waarbij een eerdere behandeling onvoldoende resultaat heeft gehad.  Wij bieden een aangepaste behandeling met bijvoorbeeld een andere houding, een lager tempo of een andere manier van omgaan. Zodat de behandeling tot het gewenste resultaat leidt. VGGNet is onderdeel van GGNet. 

Kennis delen en scholing

Na jaren onderzoek blijkt dat er veel meer patiënten met een licht verstandelijke beperking in de psychiatrie zijn dan gedacht. Ook binnen GGNet is deze doelgroep veel groter dan patiënten zonder licht verstandelijke beperking. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen zodat patiënten met een licht verstandelijke beperking  ook binnen de reguliere GGZ behandeld kunnen worden. We ontwikkelen en delen kennis binnen en buiten GGNet, zodat:  

  • Kennis over onze doelgroep vergroot wordt
  • Licht verstandelijke beperking herkent en erkend wordt in de GGZ
  • De doelgroep met minder complexe problemen binnen de reguliere GGZ een goede behandeling kunnen krijgen
  • Behandelingen beter worden door evidence based programma’s en richtlijnen (in de 3e, 2e en 1e lijn).

Wij zijn te bereiken via scholingvggnet@ggnet.nl 

Drie collega's in gesprek