Direct naar:

Ambulante Schematherapiegroep

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie of angststoornis.
Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen.

Voor wie

De ambulante schematherapiegroep is bedoeld voor volwassenen die hardnekkige klachten ervaren op meerdere levensterreinen, zoals in werk en studie en relaties, als gevolg van persoonlijkheidsproblematiek. Vaak is er sprake van angst- en stemmingsklachten en problemen in het contact met anderen. Ambulante individuele klachtgerichte behandeling is mogelijk al geprobeerd en onvoldoende gebleken om een blijvende verandering te verkrijgen. 

De ambulante schemagroep richt zich op patienten met patronen waarin vermijding, je afhankelijk opstellen van anderen of dwangmatig alles onder controle willen houden centraal staat. 

Als er (nog) te grote emotie-regulatie problemen zijn (‘emotioneel uit de bocht vliegen’), is deze groep minder geschikt. 

 

Vrouw achter laptop

Wat is het

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

In een groepsschematherapie kun je herkenning en steun ervaren bij groepsleden. Daarnaast is de groep ook een oefenterrein: je kunt hier in een veilige omgeving ervaren hoe je oude patronen geraakt worden door het gedrag andere groepsleden, of hoe jouw gedrag effect heeft op anderen. Dit geeft de mogelijkheid jezelf beter te leren kennen en te oefenen met nieuw gedrag. In een groep kan je elkaar ook motiveren om stappen te zetten in ‘anders doen’, te investeren in jezelf door nieuwe ervaringen aan te gaan. 

 

Drie vrouwen in gesprek

Hoe werkt het

Wanneer je in de intakefase bij Scelta Nijmegen na de intake geindiceerd bent voor deze groep volgen er enkele individuele orientatiegesprekken waarin we samen een behandelplan maken volgens het schemamodusmodel. In deze gesprekken stel je ook concrete behandeldoelen op. Wanneer we het er samen over eens zijn om deze behandeling aan te gaan met elkaar start je met een groepsbehandeling in een groep met 8 patienten gedurende anderhalf jaar. 

Het programma vindt plaats op de volgende tijden:
Donderdag 13.15-14.30 groepsschematherapie
Donderdag 14.45-15.45 schemadrama therapie

In beide groepen wordt ervaringsgericht gewerkt, dit betekent dat we veel oefenen met rollenspellen en andere ervaringsgerichte oefeningen zoals oefeningen in de verbeelding.
Naast dit groepsaanbod heb je eens per maand een individueel gesprek met je regiebehandelaar. 
Ook is het mogelijk om afspraken te maken met de systeemtherapeut om je ouders, broers en zussen of je partner te betrekken bij de behandeling en het je gedragspatronen ook in deze contacten te doorbreken.
Het is belangrijk dat je buiten het therapieprogramma thuis huiswerkopdrachten maakt, oefent met de geleerde vaardigheden om daarmee gezonder en met meer tevredenheid te leren functioneren. 

In de behandeling wordt gewerkt vanuit een fasegericht model.
In de eerste fase van de behandeling werk je gedurende vier maanden aan het leren herkennen van de samenhang tussen je klachten en je levensgeschiedenis. Door het doen van veel ervaringsgerichte oefeningen doe je kennis op over de patronen die je je in de loop van je leven hebt eigen gemaakt en de invloed daarvan op jezelf en anderen. 
Je maakt een begin met het doorbreken van patronen en stappen zetten in de richting van een gezonder en gelukkiger leven. De thema’s verbinding met anderen en zorgen voor je eigen veiligheid staan centraal in deze fase. 

In de tweede fase van de behandeling werk je gedurende vier maanden aan het erkennen van de pijnlijke ervaringen in je levensgeschiedenis en ga je aan het werk met ontwikkelen van vaardigheden om met deze pijn om te gaan. Je leert dat je zelf invloed hebt op de oplossen van of omgaan met de pijn, of het laten voortbestaan van de pijn. Het uiten van je eigen behoeften, emoties en wensen staan centraal in deze fase. Je gaat oude, vaak niet helpende gedragspatronen herkennen en loslaten en nieuwe gezonde gedragspatronen aanleren.  

In de derde en laatste fase ga je nog meer zelf doen. Je experimenteert (zeker ook veel buiten de groep) met veranderingen in je gedrag en je gaat op zoek naar de richting in je leven die jou gelukkiger maakt. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leven, voor het ontdekken van je eigen identiteit, de rol emoties daarbij en oefent met het maken van keuzes ondanks je kwetsbaarheden.

 

Man en vrouw buiten

Lezen over schematherapie

Genderen, van, H., Jacob, G., & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Young, J.E. 6t Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (1999). Leven in je leven. Houten; Bohn Stafleu van Loghum.
www.schematherapie.nl 

 

Vrouw op telefoon